Iedereen is welkom bij Kine3018.

Vooral klachten van het bewegings- en houdingsapparaat zullen aangepakt worden vanuit uit een brede kijk op het menselijk functioneren. Er zal steeds geopteerd worden voor een globale aanpak van uw specifieke klacht. Vooral de patiënt zal hierbij centraal staan.

Voor de behandeling wordt er in de eerste plaats uitgegaan van een evidence-based aanpak, wat wil zeggen dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wat er op dit moment, volgens wetenschappelijk onderzoek, aangetoond is als meest effectieve therapie voor uw individueel probleem.

Daarnaast wordt er uiteraard ook rekening gehouden met uw individuele noden en verwachtingen als patiënt bij het opstellen van het behandelplan.

De behandeling kan hierdoor bestaan uit verschillende therapieën waaronder oefentherapie, manuele therapie, acupunctuur of fasciatherapie.

Heeft u vragen?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x